Lubisz pomagać? Zostań Terapeutą Zajęciowym

Na rynku jest wiele zawodów, które wiążą się z pomocą innym ludziom, ale niewiele z nich może dorównać różnorodności oraz satysfakcji prowadzenia terapii zajęciowych. Celem terapii jest obudzenie aktywności fizycznej oraz psychicznej u podopiecznego, głównie poprzez wiele rodzajów warsztatów opartych o prace manualne – ręczne. Na przykład: rzeźbiarstwo, tkactwo, krawiectwo, decoupage, bukieciarstwo.

Wśród podstawowych technik terapii zajęciowych znajdziemy m.in.:

  • Arteterapię  – tj. terapię opartą na zajęciach artystycznych. W ramach takich zajęć razem z pacjentem zagłębiamy się w wiele dziedzin sztuki, takich jak taniec (choreoterapia), książki (biblioterapia – opowiadania, które leczą), teatr (dramatoterapia), muzyka (muzykoterapia), poezja (poezjoterapia).
  • Estetoterapię – głównym celem takich zajęć jest kontakt podopiecznego z pięknym otoczeniem. Może to być otoczenie zewnętrzne (park, zoo) lub galeria czy muzeum.
  • Chromoterapię – terapię pozwalającą na poznawanie otoczenia poprzez kolory, w tym wizyty w Salach Doświadczania Świata (przykład), ale także odpowiedni dla sytuacji dobór kolorów. Przyporządkowywanie barw do miejsc pracy, odpoczynku, zabawy, nauki.
  • Kinezyterapię – czyli pobudzanie aktywności fizycznej poprzez poranną gimnastykę, zabawy sportowe (w tym drużynowe), spacery.
  • Ludoterapię – wykorzystuje naturalną skłonność człowieka do udziału we wszelkiego rodzaju grach i zabawach, czyli zajęciach, które łączą pewne zadania oraz odpowiednio poprowadzoną narrację, czy też ustalone reguły.
  • Zajęcia relaksacyjne, których celem jest odprężenie podopiecznego. Częściowa lub całościowa likwidacja napięcia psychofizycznego i mięśniowego. Często wykorzystuje się wówczas elementy muzykoterapii i poezjoterapii. Jednymi ze skuteczniejszych metod relaksacyjnych są: trening autogenny Schulza, trening Jacobsona, relaksacja Maxwella Maltza, ale również Joga i inne metody terapii Dalekiego Wschodu.

Czy zawód terapeuty zajęciowego jest dla wszystkich? Na szczęście nie. Powinien być wykonywany przede wszystkim przez osoby o wielkiej empatii, świadomości własnego ciała, ale także poczucia odpowiedzialności za innych. Idealny terapeuta wie co jest celem terapii i potrafi tak zaplanować wszystkie zajęcia, aby po nieraz bardzo długiej współpracy z podopiecznym – ten cel osiągnąć.

Terapeuta zajęciowy jest bardzo poszukiwanym zawodem zarówno na krajowym jak i zagranicznym rynku pracy. Zatrudnienie znajdzie m.in. oddziałach szpitalnych, sanatoriach, warsztatach terapii zajęciowych, zakładach pomocy społecznej, klubach seniora, środowiskowych domach pomocy, świetlicach terapeutycznych, hospicjach, zakładach opiekuńczo-leczniczych, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz szkołach specjalnych.

Zawód Terapeuty zajęciowego jest zawodem regulowanym, czyli aby go wykonywać należy zdobyć uprawnienia w medycznej szkole policealnej lub studia wyższe na specjalności terapii zajęciowej. Terapia zajęciowa jest jednym z najbardziej popularnych kierunków w Centrum Edukacji „Pro Civitas”. Zajęcia prowadzą praktycy, pasjonaci, którzy na co dzień pomagają wielu ludziom.

Na ten bezpłatny kierunek można zapisać się poprzez naszą stronę: http://procivitas.edu.pl/ lub bezpośrednio w naszym oddziale.

Macie pytanie odnośnie tego kierunku, zachęcamy do komentowania.

Zapraszamy do naszej szkoły! 🙂

Facebook Comments

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *